Live streaming

Služby

Produkcia živého vysielania alebo virtuálneho eventu

Zabezpečujeme kompletné zázemie k live streamu - zvuk, video (kamery), živý strih videa alebo aj virtuálne eventy (účastníci pripojený cez video call).

Post produkcia

Po uskutočnení živého vysielania záznam na požiadanie zostriháme do logických celkov, upravíme prípadné nedostatky alebo graficky upravíme.

Restreaming

Simultánne vysielanie na viaceré video streamovacie platformy súčasne. Napríklad vysielať udalosť na YouTube, Facebook, Vimeo a aj na váš web súčasne.

Záložné internetové pripojenie

Pre vysielanie potrebujeme stabilné pripojenie k internetu ktoré žiaľ nie je dostupné vždy a všade. Preto máme vždy v zálohe vlastné mobilné dátové pripojenie.

Kvalitný zvuk

Zastávame názor, že video bez kvalitného zvuku je nepozerateľné. Preto sa primárne zameriavame na kvalitný zvuk. Za ideálnych podmienok sa snažíme o zapojenie a mixovanie všetkých mikrofónov alebo iných vstupov z akcie. Taktiež sa snažíme pozdvihnúť atmosféru vysielania tým, že zaznamenávame zvuk cez ruchové mikrofóny - počutie jemných ruchov, potlesku, smiechu publika a tak podobne.

Izolované nahrávanie a zálohy

Popri každom live streame robíme zálohy na niekoľkých úrovniach. Nahrávame výsledný live stream redundantne (na viacerých zariadeniach), nahrávame obraz z každej kamery zvlášť a taktiež každý zvukový kanál zvlášť. To dovoluje flexibilnú prácu v post produkcií kedy sa dajú opravovať nedostatky ale taktieź sa nahrávky dajú použiť na vyprodukovanie napr. audio podcastu, atp.

Referencie